Waba skifter navn til SmartRetur

June 23, 2020

Waba skifter navn til SmartRetur- bygger infrastruktur og intelligent teknologi for returhåndtering av alle typer emballasje i Skandinavia.

Vi skifter navn for å reflektere vår strategi som inkluderer returhåndtering av alle typer emballasje, med gode digitale løsninger og effektiv infrastruktur – verdiskapende for alle.

Vi opplever våre kunder (enten det er matvaregrossister, større kjeder eller industrien forøvrig) som dyktige til å få varene sine frem i riktig tid, i riktig hylle til rett pris på en imponerende måte. Hva så med emballasjen som står bak butikken? Forsiktig sagt har ikke dette helt tilsvarende fokus. Vi ønsker å rette fokuset inn mot dette og sammen med industrien bringe returhåndteringen opp til sammen høye standard. Effektiv samlasting der korte transportveier til mottakssentre, gode digitale systemer som gir oversikt og kontroll, reduksjon av svinn og betydelig kostnadsbesparelser er hovedelementene.

Stordriftsfordelene her er mange, interessen og samarbeidsviljen er stor- resten handler om å gjøre jobben – sammen – skritt for skritt. Utvikling er stikkordet. I Norge fortsetter vårt gode samarbeid med NLP som før – dog i nye lokaler. I begynnelsen av oktober flytter vi inn i nytt moderne 6.000 m2 lager med kontorer skreddersydd for SmartRetur her på Fugleåsen. Der har vi investert i et moderne sorteringsanlegg (50 meter langt med tilknyttede reparasjons benker) og fortsetter utviklingen av gode digitale løsninger sammen med våre kunder. Vi har planer om nye lokasjoner i Trondheim (denne høst) og Bergen (2018). I Danmark har vi opprettet lager i Padborg i tillegg til Randers, investert i ett moderne sorteringsanlegg og er godt i gang med implementeringen av returhåndteringen av all emballasje hos utvalgte kunder. I Sverige jobber vi sammen med SRS (Svenska Retursystem) med å kunne tilby en total løsning der vi kombinerer SRS sin teknologiske plattform «SMART Pooling» med vår visjon om å bygge beste operative håndtering av returemballasje. I løpet av denne høst vil vi kunne tilby dette til utvalgte aktører med henblikk på i neste fase å koble på alle som ser stordriftsfordelene og ønsker kontroll over sin returemballasje. Som et ledd i dette har vi hovedfokus på riktig infrastruktur. Vi har eksisterende lagrer i Gøteborg, Ørebro, Falkenberg og Helsingborg (fra oktober) samt ytterligere plan for lokasjoner rundt Stockholm Malmø og Jønkøping.

I sum representerer dette et taktskifte og en retnings forandring vi ønsker å reflektere gjennom navnebytte til SmartRetur. Til glede for oss- men mest våre kunder. Vi presiserer at dette kun er ett navneskifte. Driftsselskapene i alle land beholder sitt organisasjonsnummer. Navneendring blir slik:

Norge: Waba Europaller AS skifter navn til Smart Retur Norge AS
Sverige: Waba Nordic AB skifter navn til Smart Retur Sverige AB
Danmark: Waba Nordic A/S skifter navn til Smart Retur Danmark A/S

For eventuelle ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

Daniel Østbye + 47 954 09 475 E-post: daniel@smartretur.no

Henrik Skøtt + 45 402 29 788 E-post: henrik@smartretur.dk

Svante Evertson + 46 737 651 205 E-post: svante@smartretur.se

Søren Eriksen + 47 911 99 815 E-post: soren@smartretur.no