Waba med 3 årig samarbeidsavtale med Posten/Bring

June 23, 2020

Waba er stolte av å ha fått tildelt en 3 årig samarbeidsavtale med Posten/Bring, som beskrives som håndtering av ca 450000 paller hvert år.
Avtalen går i utgangspunkt ut på at Waba skal håndtere alle paller som kommer inn på de ulike terminalene til Posten/Bring. Dette gjøres ved at Waba tar alle pallene inn til et av sine respektive lager hvor de sorteres i ulike kvaliteter. Alle pallene som sorteres som trafikkdugelige europaller settes på en egen konto som til enhver tid tilhører Posten/Bring avdelingene. Ødelagte paller, engangspaller, pallelokk og pallekarmer kjøper Waba fra Posten Bring.

Seniorrådgiver i Posten Amund Kjernli har følgende å si om avtalen:

«Gjennom avtalen vi nå har laget med Waba kan vi tilby et mye bedre produkt rundt pallelogistikken. Avtalen har medført at vi slipper å stå å sortere pallene på de ulike terminalene, noe som tidligere har krevd store ressurser, samt tatt store arealer på terminalene våres. I tillegg har vi fått et enda bedre produkt å tilby, da Waba har svært gode utlevering og logistikkløsninger av pallene vi skylder våres kunder. De kan enten hente pallene på ett av Waba sine lager, eller Waba kan tilby utlevering direkte til kundens lokasjon. At vi slipper å kaste store mengder ødelagt treembalasje gjør at vi også sparer store kostnader rundt containerleie og kast av tre avfall. Da Waba reparerer mye av den treemballasjen vi tidligere har kastet er vi nå med på foredling av treverket som også er en viktig del av Posten sin miljøpolicy.»

For mer info kontakt Daniel Østbye, Nordisk Salgssjef +47 954 09 475 – daniel.ostbye@waba.no