Waba Gruppen skifter eier

June 23, 2020

Administrerende direktør i Waba Gruppen, Søren Eriksen, kjøper Waba Gruppen.
Med seg på laget har han fått Martin Andresen ( 50/50).

«Beste produkt vinner, beste produkt bygges av det beste teamet»
I Waba Gruppen har vi hatt stor fokus på utvikling av gode systemer , logistikk løsninger og tiltrekke oss mennesker med kompetanse og vilje til å utfordre en tradisjonell bransje. Vi mener bransjen skal konsolideres og effektiviseres til beste for alle. En avgjørende forutsetting for å befeste og forsterke vår posisjon i hele Skandinavia og bygge infrastruktur og operativt beste produkt er å være riktig «rigget» i alle ledd også på eiersiden. Jeg er derfor svært glad for å få med meg Martin Andresen en sterk finansiell investor , industriell tenkende og betydelig erfaring gjennom sitt eierskap og lederskap i møbelkjeden Skeidar, sier Søren Eriksen ».

«Gode logistikk løsninger er svært viktig for oss i Skeidar for å være konkurranse dyktig i et konkurranse utsatt marked. Jeg er svært imponert over viljen og evnen til å identifisere og skape morgendagens beste produkt i en litt glemt bransje- retur av emballasje og paller som Waba viser. Det å forbedre, utvikle og skape sammen med motiverte mennesker i en bransje med stor potensial for forbedring er noe jeg brenner for , og i dette tilfellet ønsker å være med på. At jeg kjenner Søren og hans team godt og vet hva de står for gjorde valget enkelt når jeg fikk forespørslen» sier Martin Andresen .

For mer info, kontakt:
Søren Eriksen +47 91199815