Sterkere sammen! SmartRetur og SmartLevert endelig på samme adresse

June 23, 2020

Under samme tak, og med samme mål for øyet. SmartRetur Norge og SmartLevert flyttet i august 2019 sammen i nye og større kontorlokaler på Fugleåsen 10 på Langhus for å kunne tilby bedre og mer moderne logistikkløsninger til kresne kunder i Norge og Skandinavia. Etter at SmartRetur kjøpte Interlog rundt årsskiftet, har organisasjonen fått en del nye folk og nytt navn. Og nå har SmartLevert funnet sin plass sammen med resten av familien. Ikke bare er det tidsbesparende å ha alle under samme tak, men det skaper bedre flyt, bedre forståelse og bedre løsninger når komplementær kompetanse møtes rundt bordet hver eneste dag. Det har selvfølgelig vært mye spenning knyttet til et nytt miljø og mer integrerte oppgaver. Det er også viktig at fagmiljøene får utvikle seg som best er, og at kundene fremdeles føler seg ivaretatt i de to respektive organisasjonene.

SmartRetur og SmartLevert skal samarbeide sømløst og tett i sirkulærøkonomien, men de skal også fighte i markedet på sine egne premisser. Det blir bedre for kundene – og miljøet.

Les mer om SmartRetur http://smartretur.no/

Les mer om SmartLevert  http://www.smartlevert.no/.