SmartRetur kjøper logistikk- og containerselskapet Interlog

June 23, 2020

– SmartLevert skal bli en smartere og mer tilpasningsdyktig 3PL

SmartRetur, startet som Waba Europaller i 2001, fortsetter sin digitale transformasjon og ekspansjon med kjøpet av logistikk- og containerselskapet Interlog fra Birkelunden Investeringsselskap AS. Eier og leder i selskapet de siste 9 årene Søren Eriksen forklarer entusiastisk;

– Vi gjør tre ting samtidig, gjennom en godt koordinert prosess. For det første kjøper vi Interlog, og rigger det for å bli en fullverdig 3PL leverandør i selvstendig integrasjon med SmartRetur. Her har vi hentet en av tungvekterne i bransjen, Jakob Nygaard fra DSV, som ny administrerende direktør. Jakob er i ferd med å ta flere grep, deriblant å bytte navn fra Interlog til SmartLevert, samt å skille ut containerdelen til en egen enhet som kan levere kortsiktig, eller taktisk, lagring. Jakobs erfaring og ambisjoner vil gjøre oss til en mer agil logistikkpartner, som også skal takle Last Mile Delivery med utgangspunkt i over 55 punkter i Norge, sier Eriksen.

Business og kundefokus as usual

For det andre så utvider SmartRetur kompetansen i konsernet organisatorisk, der den største forandringen er at nordisk salgsdirektør Daniel Østbye blir ny administrerende direktør for SmartRetur Norge. Østbye har vært en nøkkelperson i selskapets utvikling og vekst siden 2012. Han overtar lederjobben i Norge etter Søren Eriksen, som nå blir konsernsjef. SmartRetur konsernet består etter dette av SmartRetur i Norge, Sverige og Danmark og SmartLevert – totalt fire selskaper. For én ting forblir fokus nummer én for hele konsernet, og det er å yte service til eksisterende kunder. Under Østbye vil SmartRetur fortsette å bygge opp kompetanse, og produktutvikle internt.

For det tredje utvider SmartRetur med å gå stort inn på vask av returemballasje i Danmark som ikke har noen felles bransjeløsning slik man har i Norge ( NLP) og Sverige ( SRS). Vask og reparasjon er nøkkelprodukter i en mer bærekraftig sirkulærøkonomi, og SmartRetur ønsker å lede utviklingen mot en langt mer bærekraftig logistikk- og transportbransje.

Eriksen er ikke i tvil om at tiden var inne for å trykke ytterligere på etter mange år med sunn vekst, og en markedslederposisjon innen retur av emballasje i Norge.

-Vår måte å tenke stort og smart på gagner kunder og miljø. Vi profesjonaliserte returlogistikken i Norge, og i slengen ble vi et skandinavisk selskap som fikk stadig nye muligheter og forespørsler om å ta ansvar for større deler av våre kunders næringskjede. I fjor høst bestemte vi oss for at tiden var inne for å utvide komplementært, og vi har siden da lagt planer sammen med eksisterende og potensielle partnere, medarbeidere og kunder. Responsen vi får er overveldende, så vi er trygge på at vår «SmartReturn on Investment» tankegang er et nytt kapittel i en mer profesjonell og skreddersydd logistikkhverdag, avslutter Eriksen.

Om SmartReturs gruppens forretningsidé:

Vi skal være en Smart Return on investment for kunder, miljø og aksjonærer gjennom de mest kostnadseffektive og teknologisk tilpassede måter å levere fremtidsrettet logistikk på.

For ytterligere informasjon kontakt

Søren Eriksen, mobil 911 99 815

Daniel Østbye, mobil 954 09 475