Grønt Punkt Norge og SmartRetur med returordning for trevirke

June 25, 2020

Veldig mye trevirke har manglet sporing av sitt kretsløp, men nå inngår Grønt Punkt Norge og landets største aktør innen returlogistikk av paller, SmartRetur, et strategisk samarbeide.

Dette betyr at Grønt Punkt Norge kommer å oppfordre sine medlemmer til å benytte SmartReturs system for innhenting, foredling, oppgjør og rapportering av lastbærere

(paller) av tre.

For norske bedrifter betyr at de enkelt kan gjøre rede for sitt trevirke, og dermed være i forkant av kommende myndighetskrav rundt bruk og gjenbruk av trevirke.

For Grønt Punkt Norge blir dette å bryte en barriere når de endelig kan få bidratt til bedre ressursbruk av trevirke hos sine medlemmer. Norge er et importland der store deler av varehandelen importerer på mange forskjellige typer trepaller, som bare i varierende grad blir gjort rede for i det videre kretsløpet. En aktør som har hatt suksess med å forvalte emballasje av trevirke som en verdi på vegne av store aktører innen varehandel og logistikk, er SmartRetur.

- Vi ser stadig etter nye og bedre løsninger som vil gjøre at våre medlemmer tar bredere miljøansvar og samtidig sparer penger, og med SmartReturs kapasitet, erfaring og fokus gjenbruk av trepaller, er dette et godt valg for medlemmene, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. Ambisjonen er å tilby et landsdekkende nettverk med innlevering, og der det er mulig, henting av emballasje i tre. Dette vil gi et systemet med en kombinasjon av fysisk nettverk og reparasjon, og et digitalt register som holder orden på saldo og rapportering. På den måten blir det enklere og billigere for norske bedrifter å returnere, enn å kaste.

- Vår forretningside er å levere smarte løsninger for kundene og miljøet, så dette er en naturlig konsekvens av å være fremoverlent. Grønt Punkt Norge har verdifull erfaring med returordninger med andre emballasjetyper som plast fra næringslivet, så det var helt naturlig for oss å gjøre dette sammen med dem, sier konsernsjef i SmartRetur, Søren Eriksen.

SmartRetur er et norskeid selskap med virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, og er markedsledende på returlogistikk av trepaller i Norden. De skal fysisk hjelpe bedriftene med innsamling og dermed gjenbruk og foredling, slik at de enkelte bedriftene kan rapportere på satte myndighetskrav. For har man ikke lagt et skikkelig system som fundament, blir det ofte dyrt å improvisere eller sette opp raske løsninger for å svare på disse kravene.