1. Smart Retur

Leverantörer är duktiga på att leverera rätt varor, i rätt tid och med rätt kvalitet. De har normalt inte lika stor fokus på att få tillbaka emballaget som varan ha skickats på.

2. Emballagekonto

Smart Retur kan erbjuda alla sina kunder ett särskilt webbaserat emballagekonto. Med denna lösning kommer du att ha en egen sida där alla produkter du har på bankboken eller önskar köpa/sälja finns upplaga.

Smart Retur

SmartRetur – det ligger i navnet. Leverandører er flinke til å få levert riktig varer til riktig tid. Det er derimot ikke like stor fokus på å få emballasjen tilbake. I praksis bruker transportøren mange ulike produkter for å frakte varene fra lager til mottaker. Etter hvert har mottakeren flere typer emballasjer som må sorteres og holdes lagret over tid. Transportørene kommer så tilbake for å hente de ulike emballasjene som mottaker er skyldig. Dette medfører mange unødvendige og dyre emballasje-transporter til og fra lager, og ikke minst feil bruk av ressurser for mottakeren som må håndtere og utlevere alle disse emballasjene. Emballasjen som returneres er nødvendigvis ikke av samme kvalitet som da den ble leveret. Hvem skal ta denne kosten? Smart Retur sin kjernevirksomhet er å utvikle de beste logistikkløsninger på emballasjer. Vi ønsker nå å utvide dette produktet med hva vi kaller «Smart Retur»!

01

UNIK KUNDEPORTAL

Her tilbyr vi en unik webløsning hvor avsender, transportør og mottaker vil få en fullstendig kontroll på alt av emballasje som frakter varene. Med denne løsningen kan mottakeren bestille en bil, hvor denne éne bilen fylles opp med alle typer emballasjer og frakter det til Smart Retur sitt nærmeste depot. Her vil all emballasje sorteres, repareres, lagres og settes inn på mottakers egen konto. Du vil som mottaker ha full oversikt over prosessen, helt fra bestilling, henting, sorteringsresultat til antall produkter som settes inn på saldoen. Saldoutveksling mot respektive leverandører og transportører gjøres ved å ta ut produktene du har lagret hos oss. Med andre ord, et system som gir deg fullstendig kontroll over fakturaer og ulike relevante rapporter – et banksystem for din emballasje. De produktene man ikke trenger utveksling på kan Smart Retur tilby seg å kjøpe. Har du derimot behov for ekstra emballasjer ligger disse klare for kjøp på websiden.

Fullstendig kontroll på all returemballasje
gjennom egen web løsning

Etter hvert har mottakeren flere typer emballasjer som må sorteres og holdes lagret over tid. Transportørene kommer så tilbake for å hente de ulike emballasjene som mottaker er skyldig.

Én bil, i steden for mange, som henter
all retur-emballasje

Smart Retur sin kjernevirksomhet er å utvikle de beste logistikkløsninger på emballasjer. Vi ønsker nå å utvide dette produktet med hva vi kaller «Smart Retur»!

Lavere kostnad på containerleie, sortering
og handling

Du vil som mottaker ha full oversikt over prosessen, helt fra bestilling, henting, sorteringsresultat til antall produkter som settes inn på saldoen. Saldoutveksling mot respektive leverandører og transportører gjøres ved å ta ut produktene du har lagret hos oss.

Miljøvennlig foredling av materiale

Her tilbyr vi en unik webløsning hvor avsender, transportør og mottaker vil få en fullstendig kontroll på alt av emballasje som frakter varene. Med denne løsningen kan mottakeren bestille en bil, hvor denne éne bilen fylles opp med alle typer emballasjer og frakter det til Smart Retur sitt nærmeste depot.

Emballasjekonto

En oppdatert “børs" for returverdiene dine. SmartRetur tilbyr alle kunder sin egen nettbaserte emballasjekonto. Gjennom denne løsningen får du din egen side under kundeportalen, der all emballasje / paller du vil kjøpe eller selge står i tydelig saldo. Du velger ganske enkelt nummeret og datoen du ønsker levering eller henting. Systemet genererer automatisk en ordre med ordrenummer og faktura.

Gjennom denne tjenesten tilbyr vi også vår egen emballasjekonto til de kundene som trenger å beholde emballasjen i visse perioder av året. Vi vet at det er sesonger hvor det er behov for å få emballasjen returnert umiddelbart, men også perioder der det er behov for å lagre den. Derfor tilbyr vi nå din egen konto med en fullstendig balanse over all emballasje SmartRetur håndterer for deg.

02

Full oversikt

SmartRetur sorterer alle kundes forskjellige lastbærere (også kalt paller eller emballasje) og legger dem på kundenes respektive konto.

Gjennom portalen har kundene full kontroll over antall enheter til de forskjellige emballasjene og kunden kan når som helst få ønsket kvantitet levert til sitt eget lager, eller som utveksling med forskjellige leverandører / transportører.

Kundene får totaloversikten med sine egne "rapportknapper". Her finnes alle sorteringsresultater, bestillinger og fakturaer. Systemet gir kundene helt enkelt en fullstendig oversikt over den totale emballasjebeholdningen - enten kunden er en liten eller stor forbruker av emballasje. Bli kunde i dag og få kontroll over returverdiene dine!

Bestill gratis
rådgivingstime

Takk! Vi tar kontakt for å avtale tid.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss